Państwo teoretyczne….

Państwo teoretyczne. „Jak nie pokazać list do KRS, odcinek 1004”.

Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek ciążącym na niej – jako administratorze danych osobowych 3124 obywateli objętych powyższym wykazem – obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa tych danych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Kancelaria Sejmu zaznaczyła, że dokumentacja w znacznej części została sporządzona na papierze gazetowym, dlatego jej przesłanie do siedziby sądu lub nawet kopiowanie grozi uszkodzeniem dokumentów, o których przekazanie zawnioskował olsztyński sąd.

#polityka #polska #4konserwy #neuropa #panstwopis