Instytut przypomina, że ceną…

Instytut przypomina, że ceną narodzin jednego dziecka poczętego metodą in vitro jest śmierć kilku innych powołanych do życia tą metodą. Wynika to z jednej strony z faktu, że zarodek jest istotą ludzką (utrzymywanie, że to „zlepek komórek” jest całkowicie sprzeczne z wiedzą naukową), a z drugiej strony ze statystyk wskazujących, że spośród wszystkich powołanych do życia istot ludzkich, jedynie niewielkiemu procentowi dano szansę narodzin.

Idąc tymi samymi procesami myślowymi, codziennie w polskich toaletach spłukiwane są miliony dzieci, którym nie dano szansy narodzin, dlaczego Ordo Iuris nie zajmie się nimi w pierwszej kolejności? Przecież tam dochodzi do dramatu na o wiele większą skalę niż podczas procedury In Vitro…

#neuropa #bekazprawakow #bekazkatoli #polska #nauka #medycyna